ruouthuonghieu@gmail.com

Whisky Mỹ được sản xuất từ lúa mạch đen, bắp, lúa mạch. Hiếm hơn là lúa mì, thành phần của các loại ngũ cốc khác nhau tùy theo vùng.
Bourbon là loại Whisky phải được sản xuất từ ít nhất là 51% bắp. Thường được dùng là một thành phần bắp khoảng 65% đến 75% trong nước ủ rượu.Rye Whisky hay đơn giản chỉ là Rye.  Là anh em của Bourbon được nhiều người sành điệu diễn tả là mạnh hơn và thơm hơn. Nước ủ rượu của Rye phải chứa ít nhất là 51% lúa mạch đen.

Tennessee Whisky từ Tennessee có nguồn gốc ít nhất là 51% từ bắp.Và ít nhất là 20% từ lúa mạch đen, lúa mì hay lúa mạch. Trước khi được đưa vào thùng trữ Tennessee Whiskey được lọc qua than gỗ. Điều này làm cho Whiskey này rất êm dịu.

Corn Whisky là Whisky làm từ bắp với ít nhất là 80% phần bắp trong nước ủ rượu.

Whisky Mỹ là một loại rượu mãnh mẽ dành cho những “tay chơi” trãi nghiệm.

Xem tất cả 10 kết quả