ruouthuonghieu@gmail.com

Rượu vang Pháp được coi như Thái Sơn Bắc Đẩu của thế giới rượu từ hàng ngàn năm trước. Điển hình là rượu vang, rượu cognac, rượu champagne… Nước Pháp đặt ra nhiều tiêu chuẩn làm rượu. Các tiêu chuẩn này hiện tại vẫn được nhiều nơi khác áp dụng. Pháp có nhiều vùng làm rượu rất ngon, rượu của mỗi vùng cũng có những sắc thái, mùi vị riêng biệt, tùy theo thủy thổ, khí hậu, loại nho được trồng, luật lệ địa phương và truyền thống làm rượu

Xem tất cả 5 kết quả